Kattens spinnande

Ett ämne som såväl intresserat som förvirrat många genom åren är kattens spinnande. Du vet när katten ger ifrån sig ett kurrande ljud, oftast i samband med välmående.

Varför spinner katten

Hur och varför är dock inte lika lätt att svara på. Det är riktigt att katten framförallt spinner när den känner välbehag och trygghet. Den utbredda uppfattningen är att ljudet är ett uttryck för just välbehag och kommunikation. Forskning tyder dock på att det också kan vara en biomekanisk läkningsmekanism.Men den som har en katt har säkert även märkt att katten ibland spinner när den är rädd. Detta är ett sätt för katten att lugna ner sig själv. Katten spinner även om den har skadat sig och det har påvisats i forskning att de lågvibrerande frekvenserna som framkommer från kattens spinnande har en slags terapeutisk effekt. Detta gynnar både sårläkning, reducerar svullnader, underlättar andningen och är dessutom smärtstillande.

Hur uppkommer ljudet

Det är inte bara frågan om varför katten spinner som är ett mysterium. Faktum är att forskare inte heller har kunnat räkna ut exakt hur katten får fram det spinnande ljudet. En teori lyder som så att det är nervimpulser till kattens svalg- och bukmuskulatur som gör att det spinnande ljudet kan åstadkommas.